Swedish version below.

Testimonials

Good service

We want to help you with your loudspeaker project. We listen carefully to your ideas and desires to create your personal loudspeakers as fast as we can.

Fast support

You always reach us by mail or phone! Ready to answer your questions and thoughts. We can provide support in Swedish, German and English.

High quality products

We only sell products from experienced manufacturers that hold the highest quality. All loudspeaker-kits and accessories are thoroughly tested; we only sell products we would buy ourselves!

Who are we?

Music and good sound are our passion! We are a team of enthusiastic loudspeaker developers at monolit-speakers Sweden AB, with almost 30 years of experience in speaker development and construction. We are located in the beautiful area of ​​Höör, Skåne, in southern Sweden. The speaker shop, högtalarshoppen, was founded in 2015 as a subsidiary of monolit-speakers. The parent company manufactures first class loudspeakers in concrete.

For prototypes and customer projects, wooden casings and several different speaker elements are tested, which will eventually be incorporated into new speaker projects. Through this we have a very good knowledge of the speaker elements and components we use, lots of experience on how these react with different speaker types and combinations. We are happy to share this knowledge and skills.

You will find only high quality products in our range.

We measure most of our speaker elements individually and pair them together to meet the high demands of monolit-speakers. This leads to a very homogeneous response from all the speakers we create, where the left and right speakers in a stereo pair sound identical.

The speaker kits we sell are developed by experienced engineers and usually we have listened to the kit ourselves.

We help you build your dream sound!

Våra värderingar!

Bra Service

Vi vill hjälpa dig med ditt högtalarprojekt. Vi lyssnar noga på dina idéer och önskemål för att skapa personliga högtalare, så snabbt vi kan.

Snabb Support!

Du når alltid oss via mail eller telefon! Redo att svara på dina frågor och funderingar. Vi kan ge support på svenska, tyska och engelska.

Produkter med hög kvalitet!

Vi säljer endast produkter från erfarna tillverkare som håller den högsta kvalitén. Alla högtalarpaket och tillbehör är noggrant testade, Vi säljer bara produkter vi själva skulle köpa!

Vem är vi?

Musik och bra ljud är vår passion! Vi är ett team av entusiastiska högtalarutvecklare på monolit-speakers Sweden AB, med nästan 30 års erfarenhet av högtalarutveckling och konstruktion. Vi finns i det vackra området Höör-Skåne i södra Sverige. Högtalarshoppen grundades år 2015 som ett dotterbolag till monolit-speakers. Moderbolaget tillverkar förstklassiga högtalare i betong.

För prototyper och kundprojekt testas trähöljen och flera olika högtalarelement som så småningom byggs in i nya högtalarprojekt. Genom detta har vi en mycket god kunskap om de högtalarelement och komponenter som vi använder, massor av erfarenhet om hur dessa reagerar med olika högtalartyper och kombinationer. Denna kunskap och kompetens delar vi gärna med oss av.

Ni hittar endast produkter av hög kvalitet i vårt sortiment.

Vi mäter in de flesta av våra högtalarelement individuellt och parar ihop dem för att uppfylla de höga kraven på monolit-högtalare. Detta leder till en mycket homogen respons från alla högtalare vi skapar, där vänster och höger högtalare i ett stereopar låter identiska.

Högtalarbyggsatserna vi säljer kommer från erfarna utvecklare och vanligtvis har vi lyssnat på byggsatsen själv.

Vi hjälper dig bygga ditt drömljud!