English version below

Leveranstider

De flesta artikel som finns på lager skickas direkt från Höör dagen efter din beställning med DHL eller UPS. Leveranser inom Sverige tar 1-3 dager. Leveranser inom Norden 3-7 dagar och inom Europa 3-10 dagar.

Varor som är inte på lager levereras normalt inom tre veckor. Leverans av Mundorf, Tang-Band och monacor/IMG-Stage-line produkter kan tar längre tid, beroende på om de finns på de europeiska huvudkontor.

Fraktkostnader

När du handlar varor hos oss kan du dra nytta av vår oslagbar prisvärd och enkel frakt. Alla priser anges i SEK och inkl. moms för leveranser inom EU. Fraktkostnader för leveranser utanför EU är anges i SEK utan moms och utan tull- och serviceavgifter.

Inom Sverige betalar du bara 99 SEK upp till 2500 SEK. Om varuvärden är högre än 2500 SEK levererar vi fraktfritt.

För leveranser utanför Sverige och inom EU betalar du:

Danmark: 170

Finland: 180

Baltikum : 215

Europa Zon 1: 150

Europa Zon 2: 230

Baltikum: Estland(EE), Lettland (LV), Litauen (LT)
Zon 1: Tyskland (DE), Belgien (BE), Nederländerna (NL), Luxemburg (LU), Polen (PL), Slovakien (SK), Tjeckien (CZ), Österrike (AT)
Zon 2: Frankrike (FR), Bulgarien (BG), Ungern (HU), Irland (IE), Kroatien (HR), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Spanien (ES), Storbritannien (GB)

Leverans utanför EU men inom Europa

Norge: 290

Schweiz: 350

Leverans utanför EU:

You will see your delivery cost before you close the order but minimum 300 SEK.

If your country is not available for delivery, you can contact us directly : info@hogtalarshoppen.se.

Delivery

Delivery Times

Most items in stock will be shipped directly from Höör the day after your order with DHL or UPS. Deliveries within Sweden take 1-3 days. Deliveries within the Nordic region 3-7 days and within Europe 3-10 days.

Goods that are not in stock will normally be delivered within three weeks. Delivery of Mundorf, Tang-Band and monacor / IMG-Stage-line products may take longer depending on whether they are located at the European headquarters.

shipping costs

When you buy at högtalarshoppen, you can benefit from our unbeatable, affordable and easy shipping. All prices are stated in SEK and incl. VAT for deliveries within the EU. Shipping costs for deliveries outside the EU are stated in SEK without VAT and without customs and service charges.

In Sweden you only pay 99 SEK up to 2500 SEK. If the value of the goods is higher than 2500 SEK, we deliver free of charge.

For deliveries outside Sweden and within the EU, you pay:

Denmark: 170

Finland: 180

Baltic: 215

Europe Zone 1: 150

Europe Zone 2: 230

Baltic States: Estonia (EE), Latvia (LV), Lithuania (LT)
Zone 1: Germany (DE), Belgium (BE), Netherlands (NL), Luxembourg (LU), Poland (PL), Slovakia (SK), Czech Republic (CZ), Austria (AT)
Zone 2: France (FR), Bulgaria (BG), Hungary (HU), Ireland (IE), Croatia (HR), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Spain (ES), United Kingdom ( GB)

Delivery outside the EU but within Europe

Norway: 290

Switzerland: 350

Delivery outside the EU

You will see your delivery cost before you close the order but at least 300 SEK.

If your country is not available for delivery, you can contact us directly: info@hogtalarshoppen.se.